Vi gir deg alt du trenger å vite om anbudsmarkedet og tilbudsinnlevering

Med våre digitale leverandørkurs er du alltid oppdatert. Alt du trenger er datamaskinen din, så kan du delta der du er.

Businesswoman asking question during her colleagues presentation in bright office

Leverandørkurs hos Mercell gir deg en innføring i et komplekst marked

Anbudsmarkedet er et komplekst marked. Offentlige anskaffelser i Norge er omfattet av et regelverk som er ment for å gjøre anbudskonkurranser transparente og etterprøvbare, men for en som ikke har levert tilbud til det offentlige tidligere, kan det fremstå som utfordrende og komplekst.

I dette kurset vil du få en innføring i det gjeldende regelverket for offentlig anskaffelser. Vi tar for oss de viktigste begrepene og reglene du må kunne for å lykkes i både anbuds -og tilbudsprosessen.

Mercell sine leverandørkurs foregår interaktivt i webinarverktøyet Zoom så du kan delta fra hvor du vil. Vi lærer deg alt du trenger å vite for å kunne levere et tilbud i en anbudskonkurranse.

Leverandørkursene består av to deler:
1. Innføring i anbudskonkurranser 
2. Tilbudsinnlevering i anbudskonkurranser

  • Se kursdatoer og meld deg på i skjemaet under
  • Kurset arrangeres digitalt i Zoom
  • Påmelding er bindende
  • Pris: kr. 2500 per deltaker

Kurset går over to dager

Dag 1: Innføring i anbudskonkurranser (5 timer)

Grunnlaget for å forstå anbudsprosessen
- Regelverket som omfatter offentlige anskaffelser
- Prosedyre
- Terskelverdier
- Konkurransegrunnlag
- Krav og dokumentasjon
- ESPD
- Praktisk demonstrasjon av ESPD

Dag 2: Tilbudsarbeid i anbudskonkurranser (5 timer)

Lær deg hvordan du leverer vinnertilbudet
- Hvordan du skriver vinnertilbudet
- Tildelingskriterier og dokumentasjonskrav
- Begrunnelsesplikt ved tildeling av kontrakt
- Innsynsrett og sladding av tilbud

Påmelding