Grip op realisatie van contractdoelstellingen met contract- en leveranciersmanagement

SEBASTIAAN TILLEMA EN MARIANNE VAN DIJK (MERCELL NEDERLAND)

Illustration 36

Wist je dat uit onderzoek blijkt dat zo’n 10% van alle contracten in een organisatie onvindbaar is? Ook is er vaak onvoldoende grip op de realisatie van de beoogde contractdoelstellingen waardoor contracten niet opleveren wat men ervan verwacht.  

De contract- en leveranciersmanagement software van Mercell ondersteunt contractmanagers om alle afspraken met leveranciers, geleverde prestaties, getekende contracten en eventuele wijzigingen eenduidig en transparant vast te leggen. Hierdoor kun je er proactief op sturen en focussen op het realiseren van de beoogde contractwaarde en het managen van de relatie. 

Tijdens het webinar, gaan we onder andere in op de volgende onderwerpen: 

  • Contractregistratie en contractbeheer in de software van Mercell; 
  • KPI metingen; 
  • Het beheren van verklaringen en certificaten; 
  • Meten en bijhouden van prestaties op leveranciersniveau. 

Bekijk het webinar, lees meer over onze Contractmanagement en Leveranciersmanagement software.